HEMERA TIM

PORODIČNA MEDICINA. dr Zoran Lukić, specijalista porodične medicine, dr Saša Jovičić, specijalista pedijatar i ljekar porodične medicine, dr Aleksandra Šašinački, specijalista porodične medicine.

PEDIJATRIJA. dr Lenka Zrilić Radišić, specijalista pedijatar, mene ponovo i ovdje staviti (pošto ja radim i pedijatriju i porodičnu medicinu), te dr Predrag Tubić, specijalista pedijatar.

MEDICINSKI TEHNIČARI : Darija Rauš, diplomirani medicinar zdravstvene njege, Lukić Ljiljana, medicinski tehničar, Antonić Teodora, medicinski tehničar, Stefanišin Sanja, medicinski tehničar, Jovičić Anđela, medicinski tehničar.