SPECIJALISTIČKE KONSULTACIJE

Hemera Vam je obezbijedila vrhunske specijalističke konsultacije, čime su izbjegnuti nepotrebni odlasci naših pacijenata radi specijalističkih pregleda u druge gradove.

Brojni ljekari specijalisti kroz ambulantu porodične medicine pružaju konsultacije iz domena neurologije, radiologije, adultne i dječije kardiologije, dermatovenerologije, hirurgije, medicinske biohemije, ginekologije, endokrinologije, reumatologije, ORL, onkologije, urologije , ortopedije, patohistologije i psihologije.

Sve specijalističke konsultacije se zakazuju na kontakt telefone ustanove ili lično.

PSIHOLOGIJA

[bg_collapse view=”link” color=”#42b7af” icon=”eye” expand_text=”Više informacija” collapse_text=”Zatvori” ]psihološke
konsultacije, testiranja, psihoterapija, izdavanje uvjerenja[/bg_collapse]

UROLOGIJA

[bg_collapse view=”link” color=”#42b7af” icon=”eye” expand_text=”Više informacija” collapse_text=”Zatvori” ](specijalističke konsultacije, ultrazvučni pregledi urotrakta)[/bg_collapse]

ORL

[bg_collapse view=”link” color=”#42b7af” icon=”eye” expand_text=”Više informacija” collapse_text=”Zatvori” ](specijalistički pregledi i konsultacije, audiološka obrada-audiometrija i timpanometrija, skrining pregledi sluha novorođenčadi i dojenčadi, ispiranje uha, tamponada nosa, aspiracije i inhalacije, prick (kožni) alergo test na standardne inhalatorne alergene)[/bg_collapse]

GINEKOLOGIJA

[bg_collapse view=”link” color=”#42b7af” icon=”eye” expand_text=”Više informacija” collapse_text=”Zatvori” ](specijalistički pregledi, PAPA test, uzimanje vaginalnog brisa, ginekološki ultrazvučni pregledi, male intervencije)[/bg_collapse]

MEDICINSKA BIOHEMIJA

[bg_collapse view=”link” color=”#42b7af” icon=”eye” expand_text=”Više informacija” collapse_text=”Zatvori” ](konsultacija i nadzor specijaliste medicinske biohemije nad uzorkovanjem, transportom, izradom i izdavanjem laboratorijskih nalaza)[/bg_collapse]

DJEČIJA KARDIOLOGIJA

[bg_collapse view=”link” color=”#42b7af” icon=”eye” expand_text=”Više informacija” collapse_text=”Zatvori” ](specijalističke konsultacije, ekg, holter ekg, ultrazvuk srca, fetalni eho srca)[/bg_collapse]

ADULTNA KARDIOLOGIJA

[bg_collapse view=”link” color=”#42b7af” icon=”eye” expand_text=”Više informacija” collapse_text=”Zatvori” ](specijalističke konsultacije, ekg, holter ekg, ultrazvuk srca)[/bg_collapse]

RADIOLOGIJA

[bg_collapse view=”link” color=”#42b7af” icon=”eye” expand_text=”Više informacija” collapse_text=”Zatvori” ](očitanje RTG snimaka na foliji ili CD-u, ultrazvučni pregledi vrata sa štitnom žlijezdom, abdomena, male karlice, skrotuma, mekih tkiva, limfonodusa, dojke, ultrazvučno vođena punkcija promjena dojke)[/bg_collapse]

ORTOPEDIJA

[bg_collapse view=”link” color=”#42b7af” icon=”eye” expand_text=”Više informacija” collapse_text=”Zatvori” ](specijalističke konsultacije, previjanja rane, imobilizacija, mali hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji sa citološkom i patohistološkom verifikacijom, intraartikularne injekcije)[/bg_collapse]

ONKOLOGIJA

[bg_collapse view=”link” color=”#42b7af” icon=”eye” expand_text=”Više informacija” collapse_text=”Zatvori” ](specijalističke konsultacije)[/bg_collapse]

NEUROLOGIJA

[bg_collapse view=”link” color=”#42b7af” icon=”eye” expand_text=”Više informacija” collapse_text=”Zatvori” ](specijalističke konsultacije, specifična neurološka testiranja, dopler ultrazvuk krvnih sudova glave i vrata.)[/bg_collapse]

DERMATOVENEROLOGIJA

[bg_collapse view=”link” color=”#42b7af” icon=”eye” expand_text=”Više informacija” collapse_text=”Zatvori” ]SA “ANTI AGE“ MEDICINOM(specijalistički pregledi, dermoskopija, manji kozmetički zahvati)[/bg_collapse]

HIRURGIJA

[bg_collapse view=”link” color=”#42b7af” icon=”eye” expand_text=”Više informacija” collapse_text=”Zatvori” ](specijalistički pregledi, preoperativna obrada, previjanja rane, mali hirurški zahvati u lokalnoj anesteziji sa citološkom i patohistološkom verifikacijom)[/bg_collapse]

REUMATOLOGIJA

[bg_collapse view=”link” color=”#42b7af” icon=”eye” expand_text=”Više informacija” collapse_text=”Zatvori” ](specijalističke konsultacije, ultrazvučni pregledi koštano-zglobnog sistema, intraartikularna terapija)[/bg_collapse]

ENDOKRINOLOGIJA

[bg_collapse view=”link” color=”#42b7af” icon=”eye” expand_text=”Više informacija” collapse_text=”Zatvori” ](specijalističke konsultacije, ultrazvuk štitne žlijezde, punkcije sa citološkom verifikacijom)[/bg_collapse]

PEDIJATRIJA

[bg_collapse view=”link” color=”#42b7af” icon=”eye” expand_text=”Više informacija” collapse_text=”Zatvori” ](specijalistički pregled, ultrazvučni pregledi abdomena, vrata i štitne žlijezde, mekih tkiva, testisa, kukova, doplerske analize, savjetovalište za dojenčad, pregledi pred imunizaciju, ljekarski pregled radi upisa u vrtić, sistematski pregledi predškolske i školske djece, preoperativna obrada djeteta)[/bg_collapse]