Specijalistički centar počinje da radi

Poštovani pacijenti,

Od septembra 2017.godine u opštini Srbac počinje sa radom Zdravstvena ustanova Specijalistički centar „Hemera“. Po prvi put u našoj opštini formira se ovakav zdravstveni centar, koji će okupiti najbolje specijaliste koji rade na ovim prostorima, kako bi stanovništo opštine Srbac dobilo vrhunsku specijalističku zdravstvenu zaštitu.