Nina Koščica
medicinski tehničar
Jelena Deana Ćirić
medicinski tehničar
prim. dr Saša Jovičić
specijalista pedijatrije sa doedukacijom iz porodične medicine i UZV/dopler dijagnostike
dr Sanja Kežić
specijalista porodične medicine
Sanja Malešević
medicinski tehničar
Ljiljana Lukić
medicinski tehničar
Predrag Tubić
Specijalista pedijatrije
dr Lenka Zrilić Radišić
specijalista pedijatrije
prim. dr Zoran Lukić
specijalista porodične medicine sa doedukacijom iz UZV dijagnostike
Aleksandra Šašinački
Specijalista porodične medicine