Aleksandra Šašinački

specijalista porodične medicine