JOŠ JEDAN PRIMARIJUS U HEMERI dr Zoran Lukić

Naša zdravstvena ustanova je ponosna na sticanje titule primarijusa još jednog našeg ljekara specijaliste. Naime, rješenjem Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, naš specijalista porodične medicine dr ZoranLukić je postao primarijus, prvenstveno zahvaljujući svom stručnom kvalitetu i predanom radu na unaprijeđenju zdravstvene zaštite kroz čitav svoj dosadašnji medicinski rad. 

Dr Lukić je završio Medicinski fakultet u Tuzli 1994. godine. Odmah po završetku fakulteta, zaposlio se u Domu zdravlja Zenica u Službi kućnog liječenja, gdje je radio sve do 1999.godine, kada prelazi u Kantonalnu bolnicu u Zenici, gdje je radio kao ljekar na specijalizaciji iz dječije hirurgije. Specijalizaciju je prekinuo 2001. godine radi odluke o preseljenju u Republiku Srpsku, gdje se zaposlio u Domu zdravlja u Kostajnici, i u međuvremenu završio specijalizaciju iz porodične medicine. Školu praktične ultrasonografije završio je 2004. godine u Medicinskom fakultetu u Foči. Član je Društva doktora medicine Republike Srpske. Od marta 2018. godine stalno je zaposlen u ZU Specijalistički centar „Hemera” Srbac na poslovima ljekara porodične medicine.

Čestitamo našem primarijusu dr Zoranu Lukiću na zaista zasluženom priznanju, i želimo i nadalje sretan i uspješan rad u svakodnevnoj borbi za život i zdravlje naših pacijenata.