Registracija za 2020.godinu u našoj Ustanovi:

 

 

Obavještenje građanima o registraciji za 2020.godinu :

 

 • Poštovani sugrađani, iza nas su više od 2 godine rada i 
  postojanja, za koje vrijeme se ZU Specijalistički centar “Hemera” u Srpcu
  pozicionirao kao jedan od stubova primarne zdravstvene zaštite u regiji.
  Zahvaljujući isključivo Vama, imali smo priliku da pokažemo novi pristup
  pacijentu, koji se prvenstveno ogledao kroz brzo i kvalitetno rješavanje
  svih zdravstvenih problema s kojima ste se susretali. O navedenom svjedoči
  činjenica o skoro 3000 registrovanih pacijenata iz naše i susjednih
  opština, koji su nam povjerili brigu o svom zdravlju.
 • U skladu sa zakonskim pravima, od 01.10.2019.godine pa
  sve do kraja tekuće 2019.godine traje proces preregistracije pacijenata u
  timove porodične medicine i pedijatrije za 2020.godinu. Zbog velikog
  interesovanja i ograničenog broja mjesta u našim timovima, molimo Vas da
  na vrijeme obezbijedite svoje mjesto u medicinskim timovima Hemere, a na
  obostrano zadovoljstvo.
 • U Hemeri su verifikovana  dva tima porodične medicine
  i jedan pedijatrijski tim, a nosioci timova su vrhunski ljekari sa
  višegodišnjom specijalističkom praksom : primarijus dr Saša Jovičić,
  specijalista pedijatrije i ljekar porodične medicine, dr Zoran Lukić,
  specijalista porodične medicine i dr Lenka Zrilić Radišić, specijalista
  pedijatrije. Ovakav sastav ljekarskog tima, uz stručne i ljubazne
  medicinske sestre, garantuje Vam pružanje najbolje medicinske prakse.
 • Osiguranici koji žele preregistraciju u Hemeru treba da
  nam se pravovremeno lično jave kako bi popunili registracionu prijavu,
  gdje će im biti objašnjen dalji postupak oko završetka procesa
  registracije.
 • Roditelji novorođene djece mogu izvršiti registraciju i
  dobiti zdravstvene usluge kod naših pedijatara tokom cijele kalendarske
  godine.
 • Osiguranici registrovani u Hemeri normalno ostvaruju u
  drugim zdravstsvenim ustanovama ostala  ugovorena prava iz svih nivoa zdravstvene
  zaštite koje naša Ustanova nije ugovorila (bolničko liječenje, hitna
  medicinska pomoć, fizijatrija, psihijatrija, ginekologija, higijensko –
  epidemiološka zaštita itd.).
 • Radno vrijeme Hemere je u dvije smjene u periodu
  ponedjeljak – petak od 08.00 – 20.00 h, a subotom od 08.00 – 16.00 h.
 • Radnim danima poslije 20 h sve do ujutro, nedjeljom,
  kao i državnim praznicima, medicinsko zbrinjavanje naših registrovanih pacijenata
  vrši se u službama hitne medicinske pomoći.
 • Zahvaljujemo na Vašem povjerenju!

HEMERA – VAŠ PRVI KORAK KA ZDRAVLJU