„HEMERA“ STEKLA STATUS SERTIFIKOVANE ZDRAVSTVENE USTANOVE

Rješenjem Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, a nakon verifikacije ispunjenosti propisanih uslova od strane Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unaprijeđenje kvaliteta Republike Srpske (ASKVA), naša zdravstvena ustanova je, nakon 5 godina od osnivanja, stekla prestižni status sertifikovane zdravstvene ustanove. „Hemera“ pruža usluge primarne i sekundarne zdravstvene zaštite iz domena porodične medicine, pedijatrije, te specijalističke konsultacije iz brojnih konzervativnih i hirurških medicinskih grana, angažujući najbolje ljekare specijaliste iz regionalnih zdravstvenih centara, kao i iz inostranstva.
Sertifikacija zdravstvenih ustanova je u sistem zdravstvene zaštite Republike Srpske uvedena Zakonom o zdravstvenoj zaštiti 2009. godine, kao postupak kojim se potvrđuje da zdravstvena ustanova zadovoljava unaprijed definisane standarde sigurnosti u procesu pružanja zdravstvene zaštite.
Sertifikacije predstavlja uspostavljanje sistema rada u zdravstvenim ustanovama koji omogućava : sigurnost pacijenata i osoblja, veće povjerenje korisnika u sistem zdravstvene zaštite, stalno unapređenje procesa rada, kao i stvaranje jednakih uslova za pružanje zdravstvenih usluga u cijelom zdravstvenom sistemu Republike Srpske.
Ovo značajno priznanje je zajednički uspjeh svih medicinskih i nemedicinskih radnika „Hemere“, dok se ujedno zahvaljujemo i svima vama koji ste nam kao pacijenti poklonili povjerenje koristeći naše zdravstvene usluge, i zbog kojih ćemo se i dalje maksimalno truditi da razvijamo i unaprijeđujemo naše zdravstvene usluge na obostrano zadovoljstvo.