PREREGISTRACIJA PACIJENATA ZA 2023. GODINU

woman in white scrub suit wearing white scrub suit

Obavještavamo naše poštovane pacijente da u periodu oktobar – decembar mogu izvršiti proces preregistracije iz drugih zdravstvenih ustanova u timove porodične medicine i pedijatrije Hemere. Zbog ograničenog broja mjesta, molimo Vas da na vrijeme obezbijedite svoje mjesto u našim medicinskim timovima.

o       U Hemeri su verifikovana dva tima porodične medicine i jedan pedijatrijski tim, a nosioci timova su vrhunski ljekari sa višegodišnjom specijalističkom praksom : prim.dr Saša Jovičić, specijalista pedijatrije i ljekar porodične medicine, prim.dr Zoran Lukić, specijalista porodične medicine i dr Lenka Zrilić Radišić, specijalista
pedijatrije. Ovakav ljekarski tim, uz stručne i ljubazne medicinske sestre, garantuje Vam pružanje najbolje medicinske prakse.

o       Osiguranici koji žele preregistraciju, treba da se lično jave u Hemeru, gdje će im biti objašnjen postupak oko procesa preregistracije.

o       Novoregistrovani osiguranici Hemere stiču pravo na korištenje zdravstvene zaštite u okviru prava iz zdravstvenog osiguranja od 01.01.2023.godine.

o       Novorođena djece mogu izvršiti registraciju kod naših pedijatara tokom cijele godine.

o       Osiguranici registrovani u Hemeri normalno ostvaruju sva ostala prava
iz zdravstvenog osiguranja koje naša ustanova nije ugovorila (bolničko liječenje, hitna medicinska pomoć itd.).

S poštovanjem, Vaša Hemera.