NOVO – Registracija za 2020.godinu u našoj Ustanovi:

    Obavještenje građanima o registraciji za 2020.godinu :   Poštovani sugrađani, iza nas su više od 2 godine rada ipostojanja, za koje vrijeme se ZU Specijalistički centar “Hemera” u Srpcupozicionirao kao jedan od stubova primarne zdravstvene zaštite u regiji.Zahvaljujući isključivo Vama, imali smo priliku da pokažemo novi pristuppacijentu, koji se prvenstveno ogledao kroz brzo […]

Dr Saši Jovičiću dodijeljena titula primarijusa

Saša Jovičić, doktor medicine iz ZU Specijalistički centar „Hemera“ Srbac, među 32 nova primarijusa Republike Srpske Na svečanosti povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja, koje je održano u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić uručio je doktorima medicine i magistru farmacije odluke o dodjeli naziva primarijus, koje se […]

Sistematski pregledi djece za upis u prvi razred osnovne škole počinju 18.03.2019. godine

ZU SC „ Hemera“ obavještava da će od 18-29.03.2019. godine biti organizovani sistematski pregledi djece za polazak u osnovnu školu. Spisak djece po datumima i satnicama pregleda kod pedijatra nalazi se u prilogu ovog teksta. 18.03.2019. godine 08h- Petković(Dragan) Rosela 26.09.2012. godine 08:15h Račić (Dragoslav) Petar 20.09.2012. godine 08:30hUsorac (Zoran) Aleksa 19.09.2012. godine 19.03.2019. godine […]

Registracija za 2019.godinu u našoj Ustanovi:

Registracija za 2019.godinu u našoj Ustanovi: U ZU Specijalistički centar “Hemera” Srbac se osiguranicima Fonda zdravstvenog osiguranja RS, uz ovjerenu zdravstvenu knjižicu, na najbrži i najkvalitetniji način pružaju sve ugvorene usluge iz domena porodične medicine i pedijatrije. Ostala zdravstvena zaštita koja nije ugovorena sa FZO RS je dostupna našim pacijentima prema komercijalnom cjenovniku Ustanove, koji […]

Registracija pacijenata

Od septembra 2017.godine u opštini Srbac počinje sa radom Zdravstvena ustanova Specijalistički centar „Hemera“. Po prvi put u našoj opštini formira se ovakav zdravstveni centar, koji će okupiti najbolje specijaliste koji rade na ovim prostorima, kako bi stanovništo opštine Srbac dobilo vrhunsku specijalističku zdravstvenu zaštitu. Neke važne informacije za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja RS : […]

Specijalistički centar počinje da radi

Poštovani pacijenti, Od septembra 2017.godine u opštini Srbac počinje sa radom Zdravstvena ustanova Specijalistički centar „Hemera“. Po prvi put u našoj opštini formira se ovakav zdravstveni centar, koji će okupiti najbolje specijaliste koji rade na ovim prostorima, kako bi stanovništo opštine Srbac dobilo vrhunsku specijalističku zdravstvenu zaštitu.