PORODIČNA MEDICINA

 

 

 

U Hemeri rade dva registrovana tima porodične medicine, čiji su nosioci dr Saša Jovičić, specijalista pedijatar sa završenom doedukacijom iz oblasti porodične medicine (Queen's univerzitet Kanada), te dr Zoran Lukić, specijalista porodične medicine. U dopunskom radu u našoj ambulanti porodične medicine radi još nekoliko ljekara specijalista porodične medicine, kako bi naši registrovani pacijenti pravovremeno dobili najkvalitetniju zdravstvenu zaštitu.

Učinite prvi korak ka zdravlju - postanite dio našeg tima porodične medicine!

TIM PORODIČNE MEDICINE