PORODIČNA MEDICINA

 

PORODIČNA MEDICINA - Porodična medicina predstavlja prvi ulaz pacijenata u sistem zdravstvene zaštite, kako djece već od 7.godine života, tako i odraslih pacijenata. Koncept predviđa pružanje sveobuhvatnih zdravstvenih usluga svim članovima porodice, bez obzira na vrstu zdravstvenog problema. Ukoliko još nemate porodičnog doktora ili želite da ga promijenite, učinite to na vrijeme i registrujte se u Hemerine timove porodične medicine. Potrebno je da lično dođete u našu ustanovu i potpišete odgovarajuće formulare, koji se potom predaju u nadležnu službe FZO RS. Tokom zadnja tri mjeseca (oktobar - decembar) u kalendarskoj godini svaki građanin ima pravo da promijeni doktora porodične medicine po svom vlastitom izboru.

 

U Hemeri rade dva registrovana tima porodične medicine, čiji su nosioci prim.dr Saša Jovičić, specijalista pedijatar sa doedukacijom iz oblasti porodične medicine (Quen's univerzitet Kanada) i uzv/dopler dijagnostike, te prim.dr Zoran Lukić, specijalista porodične medicine sa doedukacijom iz uzv dijagnostike. U dopunskom radu u našoj ambulanti porodične medicine radi još nekoliko ljekara specijalista porodične medicine, kako bi naši registrovani pacijenti pravovremeno dobili najkvalitetniju zdravstvenu zaštitu. Hemera ima ambulantu za akutne respiratorne/COVID 19 infekcije, koja radi tokom čitavog radnog vremena ustanove.

 

 

Učinite prvi korak ka zdravlju - postanite dio našeg tima porodične medicine!