Registracija za 2019.godinu u našoj Ustanovi:

Registracija za 2019.godinu u našoj Ustanovi:

  • U ZU Specijalistički centar “Hemera” Srbac se osiguranicima Fonda zdravstvenog osiguranja RS, uz ovjerenu zdravstvenu knjižicu, na najbrži i najkvalitetniji način pružaju sve ugvorene usluge iz domena porodične medicine i pedijatrije. Ostala zdravstvena zaštita koja nije ugovorena sa FZO RS je dostupna našim pacijentima prema komercijalnom cjenovniku Ustanove, koji je formiran tako da učini maksimalno pristupačnim sve usluge koje se kod nas pružaju.
  • Za osiguranike koji su trenutno registrovani u drugim zdravstvenim ustanovama, preregistracija u naše timove porodične medicine i pedijatrijski tim za 2019.godinu vršiće se u periodu od 01.10. – 31.12.2018.godine.
  • ZU Specijalistički centar Hemera ima registrovana dva tima porodične medicine i jedan pedijatrijski tim, a nosioci ovih timova koji vrše medicinsko zbrinjavanje naših cijenjenih pacijenata su renomirani ljekari sa višegodišnjom specijalističkom praksom : dr Saša Jovičić, specijalista pedijatrije i ljekar porodične medicine, dr Zoran Lukić, specijalista porodične medicine i dr Lenka Zrilić Radišić, specijalista pedijatrije. Ovakav sastav ljekarskog tima, uz stručne i ljubazne medicinske sestre, garantuje Vam pružanje najbolje medicinske prakse ovog nivoa zdravstvene zaštite.
  • Osiguranici FZO RS koji žele preregistraciju u naše timove treba da se pravovremeno lično jave u Specijalistički centar Hemera kako bi popunili registracionu prijavu, gdje će im biti objašnjen dalji postupak oko završetka procesa registracije.
  • Roditelji novorođene djece mogu izvršiti registraciju i dobiti zdravstvene usluge kod pedijatara naše Ustanove uz ovjerenu zdravstvenu knjižicu tokom cijele kalendarske godine.
  • Osiguranici registrovani u našoj Ustanovi kroz tim porodične medicine i pedijatrije normalno ostvaruju sva ostala ugovorena prava iz zdravstvene zaštite, predviđena ugovorom sa Fondom zdravstvenog osiguranja RS, u drugim zdravstvenim ustanovama koje naša Ustanova nije ugovorila (hitna medicinska pomoć, fizijatrija, psihijatrija, ginekologija, higijensko – epidemiološka zaštita itd.)
  • Radno vrijeme specijalističkog centra je u periodu ponedjeljak – petak od 08.00 – 20.00 h, subotom od 08.00 – 16.00 h, dok se radnim danima poslije 20 h, nedjeljom kao i državnim praznicima medicinsko zbrinjavanje naših pacijenata vrši u Službi hitne medicinske pomoći JZU Dom zdravlja Srbac.

NAPRAVITE SVOJ PRVI KORAK KA ZDRAVLJU – POSTANITE DIO NAŠEG TIMA!