HEMATOLOGIJA SA KOAGULACIJOM

[bg_collapse view=”link” color=”#42b7af” icon=”eye” expand_text=”Više informacija” collapse_text=”Zatvori” ](sedimentacija, KKS, DKS, Fe u serumu, TIBC, UIBC, transferin, saturacija feritina, haptoglobin, feritin, folna kiselina, eritropoetin, antitijela na unutrašnji faktor, antiparijetalna antitijela, vrijeme krvarenja i vrijeme zgrušavanja, retikulociti, CRP, HS CRP, prokalcitonin, eozinofili u brisu nosa, methemoglobin, fibrinogen, PV, APTT, trombinsko vrijeme, D-dimer, LA-lupus antokoagulans, lupus ćelije, anti Xa anti faktor Xa aktivnost, AT III antitrombin III aktivnost, Protein C aktivnost, Protein S antigen)[/bg_collapse]