OSTALA IMUNOLOGIJA

[bg_collapse view=”link” color=”#42b7af” icon=”eye” expand_text=”Više informacija” collapse_text=”Zatvori” ](cANCA, pANCA, T-pomoćne ćelije 1 i 2, antitijela na aquaporin 4 IgA, antitijela na aquaporin 4 IgG, antitijela na aquaporin 4 IgM, antitijela na glomerularnu bazalnu membranu)[/bg_collapse]