PREGLEDI URINA

[bg_collapse view=”link” color=”#42b7af” icon=”eye” expand_text=”Više informacija” collapse_text=”Zatvori” ](cjelokupni pregled urina, osmolalnost, alfa amilaza, C-peptid, urea, kreatinin, klirens uree i kreatinina, mokraćna kiselina, hloridi, kalcijum, kalijum, magnezijum, natrijum, bakar, olovo, živa, teški metali, mikroalbuminurija, proteini, alfa-1-mikroglobulin, alfa-2-mikroglobulin, beta-2-mikroglobulin, aldosteron-18-glukuronid, VMA-24 h urin, kateholamini – 24 h urin, alcohol, panel od 5 i 10 droga, test na trudnoću)[/bg_collapse]