Sistematski pregledi djece za upis u prvi razred osnovne škole počinju 18.03.2019. godine

ZU SC „ Hemera“ obavještava da će od 18-29.03.2019. godine biti organizovani sistematski pregledi djece za polazak u osnovnu školu. Spisak djece po datumima i satnicama pregleda kod pedijatra nalazi se u prilogu ovog teksta.

18.03.2019. godine

 1. 08h- Petković(Dragan) Rosela 26.09.2012. godine
 2. 08:15h Račić (Dragoslav) Petar 20.09.2012. godine
 3. 08:30hUsorac (Zoran) Aleksa 19.09.2012. godine

19.03.2019. godine

 1. 10h Jakšić (Dragan) Ognjen 01.10.2012. godine
 2. 10:15h Lipotanović (Kristijan) Maja  05.10.2012. godine
 3. 10:30h Zvizdalo (Zlatko) Bjanka 08.10.2012. godine
 4. 10:45h Zvonar (Mihajlo)Nikolija 10.10.2012. godine
 5. 11h Ljubojević (Čedomir) Milica 11.10.2012. godine

20.03.2019. godine

 1. 10h      Vidović (Bojan) Veljko 17.10.2012. godine
 2. 10:15h Stojić (Nebojša) Sara 17.10.2012. godine
 3. 10:30h Sekimić (Branislav) Isidora 06.10.2012. godine
 4. 10:45h Majkić Lazar
 5. 11h Glavendekić Vukašin

21.03.2019. godine

 1. 10h Aleksić (Slobodan) Ana 13.10.2012. godine
 2. 10:15h Vrančić (Milica) Anđela 22.10.2012. godine
 3. 10:30h Stanković (Stanko) Anđelina 06.10.2012. godine
 4. 10:45h Budimčić (Aleksandar) Aleksandra 08.11.2012. godine
 5. 11h Vonić Matijas i Nikola 04.12.2012. godine
 6. 11:30h Berendika ( Savo) Vladimir 07.12.2012. godine

22.03.2019. godine

 1. 08h Adamović (Saša) Nikolina 13.12.2012. godine
 2. 08:15h Miladinović (Duško) Aljoša 26.12.2012. godine
 3. 08:30h Popović (Zoran) Jelena 11.10.2012. godine
 4. 08:45h Ostojić (Petar) Darija 23.01.2013. godine
 5. 09H Novković Adrijana
 6. 09:15h Stojaković Una

25.03.2019. godine

 1. 10h Lazić ( Pero) Dražen 12.02.2013. godine
 2. 10:15h Jovanović (Nenad) Daliborka 23.02.2013. godine
 3. 10:30h Majstorović (Gordana) Vida 01.02.2013. godine
 4. 10:45h Ružman( Henri) Lazar 12.02.2013. godine
 5. 11h Davidović ( Boško) Milijan 04.03.2013. godine
 6. 11:15h Grumić ( Bojan) Anja 28.03.2013. godine
 7. 11:30H Milinković Tamara
 8. 11:45h Grabić (Dragan) Dražen 29.03.2013. godine

26.03.2019. godine

 1. 8h Plotan ( Zoran) Ivana 04.05.2013. godine
 2. 08:15h Grumić (Dejan) Aleksandar 04.05.2013. godine
 3. 08:30h Vajukić (Dario) Damjan 05.05.2013. godine
 4. 08:45h Ugren ( Dragiša) Lazar 12.05.2013. godine
 5. 09h Knežević (Dalibor) Andrej 13.05.2013. godine
 6. 09:15h Novković ( Milovan) Anika 21.05.2013. god.
 7. 09:30h Ilić (Zoran) David 27.05.2013. godine

27.03.2019. godine

 1. 08h Mirjanić (Simo) Ivana 17.05.2013. godine
 2. 08:15h Malić (Dragiša) Dajana 21.06.2013. god.
 3. 08:30h Ignjatić (Veriljub) Petar 21.06.20113. god.
 4. 08:45h Gužvić ( Siniša) Anja 26.06.2013. god.
 5. 09h Grabić ( Miloš) Valentina 28.06.2013. god.
 6. 09:15h Stanić ( Dejan) Aleksandar 27.06.2013. god.
 7. Topić ( Duško) Lazar 30.12.2012. god

28.03.2019. godine

 1. 08h Knežević ( Dejan) Zoran 19.06.2013. god
 2. 08:15h Jovičić (Velibor) Sergej 10.07.2013. god
 3. 08:30h Đukić (Duško) Mihaela 04.06.2013. god.
 4. 08:45h Suvajac (Slaviša) Andrej 04.07.2013. god.
 5. 09h Savić (Dragoslav) Aljoša 19.07.2013. god.
 6. 09:15h Antonić David i Boško 02.07.2013. godine
 7. 09:45h Trivunić (Dragan) Marija 21.08.2013. god

29.03.2019. godine

 1. 08h Maksimović (Željko) Jana 28.08.2013. god

2.08:15h Novaković (Dragan) David 15.07.2013. godine

 1. 08:30h Kosić ( Nebojša) Andrija 12.09.2013. godine
 2. 08:45h Bogosavac ( Momir) Mateja 11.10.2013. god.
 3. 09h Ilić Veronika
 4. 09:15h Maksimović Bojan