OSTALE MEDICINSKE USLUGE

U Hemeri se pružaju, sem opštih i specijalističkih pregleda, i brojne druge medicinske usluge :

 • ultrazvuk u porodičnoj medicini i pedijatriji
 • davanje intramuskularnih, intraartikularnih i intravenskih injekcija,
 • infuziona terapija,
 • previjanja i imobilizacije,
 • antropometrijska mjerenja,
 • davanje klizmi,
 • aspiracije,
 • dijagnostičko-terapijske punkcije,
 • inhalacije, oksigenoterapija,
 • pulsna oksimetrija,
 • ekg,
 • holter ekg dijagnostika,
 • obrada rane i mali hirurški zahvati,
 • osnovna procjena vida i sluha,
 • vađenje stranih tijela iz nosa ili uha,
 • ispiranje uha,
 • tamponada nosa,
 • alergološka testiranja,
 • kateterizacija mokraćne bešike,
 • bazična reanimacija,
 • sistematski pregledi predškolske, školske djece i odraslih,
 • sistematski pregledi radnika (u saradnji sa ovlaštenim zdravstvenim ustanovama medicine rada),
 • izdavanje raznih ljekarskih uvjerenja (posao, putovanje u inostranstvo, upis u školu i vrtić),
 • patronažne i kućne posjete uz davanje terapije,
 • obrada pupka kod novorođenčeta,
 • telefonske ili lične konsultacije sa svim medicinskim radnicima ustanove.
 • konsultativne specijalističke usluge iz drugih medicinskih grana

PREDNOSTI

Svakodnevni rad u 2 smjene, stalna dostupnost usluga pedijatra (3 pedijatra), svakodnevno dostupna ultrazvučna obrada svih oblasti, svakodnevna mogućnost dopler ultrazvučne dijagnostike,  mogućnost cjelodnevne laboratorijske I mikrobiološke obrade, mogućnost laboratorijske dijagnostike sekundarnog nivoa na knjižicu ZA SVE PACIJENTE u saradnji sa referalnim ustanovama viših nivoa zdravstvene zaštite (kod nas uz ovjerenu uputnicu svog porodičnog ljekara nasloljenu na bolnicu Gradiška, bez obzira da li ste naš registrovani pacijent, možete izvršiti uzorkovanje krvi za hormone štitne žlijezde, tumor markere  čime izbjegavate odlaske u druge zdravstvene centre i štedite svoje vrijeme i novac), preoperativna obrada djece i odraslih, vrhunska specijalistička zaštita svih oblasti zdravstvene zaštite na jednom mjestu, pouzdanost dijagnostike i liječenja, paketi