NAŠE USLUGE

NEUROLOGIJA

Više informacija

DERMATOVENEROLOGIJA

Više informacija

ANESTEZIOLOGIJA

Više informacija

HIRURGIJA

Više informacija

REUMATOLOGIJA

Više informacija

ENDOKRINOLOGIJA

Više informacija

ANTI AGE

DJEČIJA NEFROLOGIJA

ORTOPEDIJA

MEDICINA RADA

ONKOLOGIJA

ULTRAZVUČNI PREGLEDI

 • Abdomena
 • Centralnog nervnog sistema novorođenčadi i odojčadi
 • Vrata i štitne žlijezde
 • Testisa
 • Dječijih kukova
 • Mekih tkiva
 • Srca i krvnih sudova
 • Ginekološki UZV-mala karlica
 • Fetalni UZV kod trudnica
 • Kolor dopler UZV (glave, vrata, aorte, ekstremiteta i testisa)

KOMPLETNE LABORATORIJSKE ANALIZE

 • Hematologija
 • Biohemijski nalazi
 • Urin
 • Imunohemijski i mikrobiološki nalazi  (hormoni štitne i drugih endokrinih žlijezda, enzimi, tumorski markeri, virusološke i bakteriološke analize)

OSTALE MEDICINSKE USLUGE

 • EKG
 • Holter EKG i krvnog pritiska
 • Mjerenje gustine kostiju
 • Mjerenje koncentracije kiseonika u krvi
 • Davanje injekcija i infuzija u ambulanti i kućnim uslovima
 • Manji hiruški zahvati
 • Plasiranje urinarnih katetera
 • Previjanje rana
 • Uzimanje raznih briseva
 • Davanje klizmi
 • Inhalacije i aspiracije
 • Kućne posjete ljekara i medicinskih tehničara
 • Patronažni obilasci novorođenčadi
 • Sistematski pregled radnika
 • Izdavanje ljekarskih uvjerenja za posao, vrtić i učenike
 • Andi age/spa medicina